гоймонгийн машин ашиглан полимер шаварыг зөвзурвас үлдээгээрэй