тоног төхөөрөмжийн борлуулалтын эмчилгээзурвас үлдээгээрэй