мөнгөний баяжмалын хүдрийн хэрэглээ АНУын Хартфордзурвас үлдээгээрэй