хожуулын үйлдвэр ашигласан алтнызурвас үлдээгээрэй