Египетийн хар элсэн дэх монацит зэрэг хүнд ашигт малтмалзурвас үлдээгээрэй