ногоон бүтээгдэхүүн бентонит монтмориллонит чийг шингээгч чийг шингээгчзурвас үлдээгээрэй