дүүргэгч боловсруулах тоног төхөөрөмж перузурвас үлдээгээрэй