зөөврийн бутлах зогсоол зөөврийн бутлах үйлдвэр



зурвас үлдээгээрэй